Vad är lokalvård? - Hemstädning24

Vad är lokalvård? - Hemstädning24

Lokalvård – Bra att veta

Lokalvård, eller städning som det kallas i vardagligt tal, handlar om att skapa ordning och reda, ställa samt rengöra lokaler, kontor och andra miljöer. Lokalvård utförs regelbundet i både hemmet, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Det finns flera företag som erbjuder lokalvård här kan man tänka på att om man ska anlita ett företag så kan man också få ut en skattereduktion då lokalvård ingår i rut-avdraget. Blanketter och information kring rut-avdrag hittar du på skatteverkets hemsida.

Vad ingår i lokalvård?

Lokalvård kan bestå av allt från dammsugning och dammtorkning till att skaka dukar, torka ur skåp och tömma papperskorgar. Det kan också handla om att tvätta fönster, piska mattor, rengöra golv, städa toaletter samt tvätta eller byta ut gardiner. Vid lokalvård bör man dessutom se till att var sak ligger på rätt plats samt skjuta in stolar, skaka kuddar och vattna blommor. Vid lokalvård används rengöringsmedel som till exempel såpa, fönsterputs och klorin. Vid professionell lokalvård används också olika typer av maskiner, framförallt för att rengöra golv. Genom tillkomsten av moderna apparater, som till exempel dammsugaren, har lokalvården förenklats avsevärt genom åren. Lokalvården är idag därför inte lika tidskrävande.

Yrket lokalvårdare

Den person som arbetar med lokalvård har yrkestiteln lokalvårdare men kallas ibland också för sanitetstekniker, städpersonal eller helt enkelt städare. Lokalvård är traditionellt sett ett låglöneyrke med förhållandevis höga sjukskrivningstal dominerat av kvinnor. Lokalvårdare är antingen offentligt eller privat anställda. Lokalvårdare som är offentligt anställda arbetar ofta inom vården, skolan och omsorgen. Inom den offentligt finansierade vården är lokalvård särskilt viktig för att undvika smittspridning.

De privatanställda lokalvårdarna arbetar i sin tur främst på kontor och företag. I dag är det dock allt vanligare att det offentliga köper lokalvård av städföretag med privat anställd personal. En annan växande bransch idag är att privatpersoner köper lokalvård till sina hem av städföretag. Inom lokalvården används i vissa fall yrkesbeviset PRYL. Det innebär att lokalvårdaren uppfyller ett flertal yrkeskunskaper. Genom att den nuvarande regeringen tagit initiativ till införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster har lokalvården som bransch etablerat sig och växt sig allt starkare på den svenska marknaden.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan vid behov av Lokalvård.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Rutiner för lokalvård

Wikipedia information om Städare

Städare Städare, eller kvinnligt städerska, är en person vars huvudsakliga arbetsuppgift är att städa. I Sverige används formellt ofta termen lokalvårdare, men termen städare används ofta informellt och särskilt i finlandssvenskan formellt. Städare är ett traditionellt kvinnoyrke, men på senare tid har fler män börjat arbeta som städare. Ordet lokalvårdare förekommer i svenska media för första gången 1966.Städare kan vara anställda av städföretag eller direkt av uppdragsgivaren. Yrkesmässig städning utförs på arbetsplatser och i offentliga miljöer, men även i privathem. Att arbeta som städerska kan vara ett första insteg på arbetsmarknaden, som leder vidare till andra arbetsuppgifter. Exempel på olika sorters städning:Flyttstädning Grundstädning eller ”första gångs”-städning Kontinuerligt återkommande städning Byggstädning Specialstädning (till exempel väggtvätt eller fönsterputs)Städning är den vanligaste formen av husarbete, som berättigar till så kallat RUT-avdrag. Skatteavdraget fungerar så att kunden betalar hälften av arbetskostnaden till städföretaget som utför arbetet. Efter avslutat arbete får städföretaget resten av arbetskostnaden från Skatteverket. I samband med införandet av skattereformen RUT-avdrag för hushållsnära tjänster har även en bransch som förmedlar tjänster, som exempelvis städning, mellan leverantörer och privatkunder etablerats på den svenska marknaden. Enligt en undersökning publicerad i tidningen Du & jobbet är lokalvårdare ett av de yrken som har högst antal sjukpenningdagar. Undersökningen finns omskriven i en artikel på metro.se.

Synonymer till städa

  • göra rent, rengöra, röja upp, feja, göra iordning, ordna, snygga upp, plocka undan, stöka, damma, sopa, dammsuga, torka av, blankskura, dammtorka, plocka i ordning, rensa, röja, snygga, uppsnygga