Dödsbostädning | Dödsbotömning - Hemstädning24

Dödsbostädning - Dödsbotömning - Hemstädning24

Är ni i behov av Dödsbostädning?

I samband med dödsbostädning avlastar vi dig.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan vid behov av Dödsbostädning.

Dödsbostädning

Wikipedia information om Dödsbo

Dödsbo Dödsbo eller sterbhus är kvarlåtenskapen efter en avliden person. Dödsboet räknas som en juridisk person. Kvarlåtenskapen ska enligt lag förtecknas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. Fram till arvskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. En sådan person kallas antingen dödsbodelägare, eller efterarvinge för den som har rätt att få ut sitt arv först efter att en dödsbodelägare har avlidit. Ett dödsbo kan också förvaltas av en boutredningsman. Dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat och all kvarlåtenskap fördelats mellan arvingarna. Dödsboet svarar för alla kostnader för begravning, även de närmast anhörigas omkostnader för begravningen kan belasta dödsboet, till exempel sorgkläder, transporter, vistelsekostnader osv.

Synonymer till dödsbo

  • kvarlåtenskap, sterbhus, stärbhus, arv, efterlämnade ägodelar