Golvvård | Hur du vårdar ditt golv på bästa sätt - Hemstädning24

hemstädning

Hur vårdar du ditt golv på bästa sätt

Golvvård bör utföras minst en till två gånger om året på ställen med normalt slitage och på hårt belastade golvytor kan fyra till sex gånger vara rimligt. Hårt belastade golvytor kan vid behov behandlas med t ex fläckborttagningsmedel, sprejpolering och underhålksxaxning. Den regelbundna och periodiska rengöringen ökar hållbarheten på golvet och underlättar den dagliga städningen.

Städbranschen Sverige  tillhandahåller en handbok i städning av golv “Städhandbok Golv”. Där finns anvisningar om skötsel och underhåll.Finns att köpa eller en app att ladda ner.

Varje lokal behöver en strategi för hur golvvården ska läggas upp och det är viktigt göra en plan tillsammans med den som beställer städtjänsten. Tillsammans görs en kalkyl gällande slitage, städbehov och kostnaden för tjänsten.

En underhållspärm för nya golv ska alltid finnas där all information finns som gäller golvet och dess skötsel. Pärmen ska uppdatera efter hand om hur och vad som används vid skötsel av golvet.

Vad gäller golv av äldre slag så tänk på att påvisa befintliga fel och skador innan städtjänsten tas i bruk för att undvika att bli ansvarig för dessa.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av Golvvård.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Instruktionsfilm Effektiv golvvård

Wikipedia information om Golv

Golv Golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum nedåt. Vård, underhåll och rengöring av golv är underlag för en omfattande industri, där slitage, estetik och kemikalier behöver samordnas för bästa effektivitet. Traditionellt har golv hållits rena med hjälp av knäskurning, men numera finns även andra metoder. Golv förekommer ofta (men inte alltid) tillsammans med tak och/eller vägg. Ordet "golv" är belagt i svenska språket sedan 1346.